HSB Bostadsrättsförening Krabban i Gislaved

Jönköpings län

Information

I Jönköpings län så finns HSB Bostadsrättsförening Krabban i Gislaved. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Gislaved här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Krabban i Gislaved tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Jönköpings län. Gislaved jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Jönköpings län gör att bolag trivs där.

HSB Bostadsrättsförening Krabban i Gislaved är momsregistrerat sedan1991-01-01 och har organisationsnummer 728500-0480.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 077-1101030.

HSB Bostadsrättsförening Krabban i Gislaved är idag och har varit registrerat för F-skatt sedan 1994-01-01.

I HSB Bostadsrättsförening Krabban i Gislaved så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Eberstein, Anders Verner som är född 1955 och har titeln Suppleant . Håkansson, Jonny Thomas som är född 1970 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.